Dealers by appointment

Opening hours for the showroom 2023

Öppettider för vårt Showroom 2023

Monday to Wednesdays: closed Måndag till onsdag: stängt
Thursdays: 10:00-19:00 Torsdagar: kl. 10.00-19.00
Fridays: 08:00-17:00 Fredagar: 08.00-17.00
Saturdays: closed Lördagar: stängt
Sundays: closed Söndagar: stängt

Extra opening day’s:

Extra öppet:

Saturday 25th March, 11-15 Lördag 25 mars, 11-15
Saturday 29th April, 11-15 Lördag 29 april, 11-15
Saturday 27th May, 11-15 Lördag 27 maj, 11-15
Welcome! Välkomna!

Public Holiday’s

New Year’s Eve Closed Nyårsafton Stängt
New Year’s Day Closed Nyårsdagen Stängt
Twelfth Night Open Trettondagsafton Öppet
Epiphany Closed Trettondedag jul Stängt
Maundy Thursday Open Skärtorsdagen Öppet
Good Friday Closed Långfredagen Stängt
Easter Eve Closed Påskafton Stängt
Easter Sunday Closed Påskdagen Stängt
Easter Monday Closed Annandag påsk Stängt
Walpurgis Night  Closed Valborgsmässoafton  Stängt
May 1 Closed Första maj Stängt
Ascension Day Closed Kristihimmelsfärdsdag Stängt
Whitsun Closed Pingstafton Stängt
Pentecost Closed Pingstdagen Stängt
Sweden’s National Day Closed Sveriges nationaldag Stängt
Midsummer Eve Closed Midsommarafton Stängt
Midsummer’s Day Closed Midsommardagen Stängt
All Saint’s Eve Closed Allhelgonaafton Stängt
All Saints Day Closed Alla helgons dag Stängt
Christmas Eve Closed Julafton Stängt
Christmas day Closed Juldagen Stängt
Boxing Day Closed Annandag jul Stängt