Tag: AT-33

17580. Sewing table “AT 33” Hans J Wegner for Andreas Tuck

Item No: 17580 Description: Sewing table “AT 33” Hans J Wegner for Andreas Tuck Designer/Maker: Hans J Wegner for Andreas Tuck Year: 1950s Origin: Denmark Material: Oak Cane…